X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

 

 

Vacature docent wiskunde

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2021 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak wiskunde, bij voorkeur in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid. Het gaat om een tijdelijke betrekking met uitzicht op een vaste aanstelling van 0,6 – 1,0 FTE structurele formatie met lessen in met name onze havo-afdeling, vanaf leerjaar 3 tot en met de examenklassen. Inschaling in LB.

De vacature bestaat uit zowel vaklessen van 70 minuten als uit drieweeks projectonderwijs, zogenaamd periodeonderwijs, op maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag. We bieden beginnende collega’s naast cao-gerelateerde voorzieningen een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Van de collega die we zoeken verwachten we dat hij/zij zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. We zoeken een teamspeler met goede organisatorische vaardigheden. Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 23 juni 2021 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op 29 juni in de middag. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer de arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 

Vacature docent Engels

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2021 op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en bevoegde collega voor het vak Engels. Het gaat om een tijdelijke betrekking van 0,5 FTE structurele formatie met uitzicht op een vaste aanstelling; inschaling in LB.
De vacature bestaat uit vaklessen van 70 en 50 minuten in onze gemengde brugklassen.

We zoeken een collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.
We bieden beginnende docenten, naast cao-gerelateerde voorzieningen, een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van ons onderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor vrijdag 25 juni 2021 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland vanaf 2 juli 2021. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak, waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


 

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!