X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)Vacature Duits

Het Karel de Grote college is per direct op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak Duits. Het gaat om een betrekking van 0,5fte, op basis van vervanging, met uitzicht op een vaste aanstelling. De voorkeur gaat uit naar een eerstegrader, maar docenten met een tweedegraads bevoegdheid nodigen we ook van harte uit om te solliciteren.

De vacature bestaat zowel uit vaklessen in een brugklas, in een havo 4-klas en in twee vwo 3-klassen (lessen van 70 min.), als uit drieweeks projectonderwijs, het zgn. periodeonderwijs (van maandag t/m vrijdag, de eerste 90 min. van de schooldag).

Van de collega die we zoeken verwachten we dat deze zich inzet om samen met een betrokken en gemotiveerde vaksectie en onderwijsteam het vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Naast inschaling in LB en de voorwaarden volgens de cao vo, bieden we je een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 30 september 2022 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken staan gepland op 4 en 6 oktober in de ochtend. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak, waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 

 

Vacature geschiedenis (en maatschappijleer)

Het Karel de Grote College is per 1 november 2022 op zoek naar een enthousiaste docent geschiedenis en maatschappijleer. Het gaat om een betrekking van ongeveer 0,5 FTE structurele formatie, voornamelijk in de klassen 3 en 4 havo en in de toekomst wellicht ook andere klassen.
De vacature bestaat uit zowel vaklessen (van 70 min.) als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag, de eerste 90 min. van de schooldag).

We bieden beginnende collega’s (naast CAO-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Inschaling in LB. Met een eventuele opzegtermijn bij een huidige werkgever houden wij vanzelfsprekend rekening bij het overeenkomen van de datum waarop het dienstverband ingaat.

Wij verwachten een enthousiaste en bevoegde collega die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 30 september richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl. De gesprekken staan gepland op woensdag 5 oktober 2022 vanaf 15:00 uur.

Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!