X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum).

 

Vacature docent aardrijkskunde

Het Karel de Grote College is vanaf 1 augustus op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak aardrijkskunde. Het gaat om een vaste betrekking van ongeveer 0,3 tot 0,6 fte, inschaling in LB.
Het betreft periodeonderwijs in klas 1,2 en 3 en mogelijk ook enkele vaklessen in de bovenbouw. Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van drie weken, elke ochtend van 8.45 uur tot 10.15 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt. Daarnaast wordt ook gevraagd om twee geologieweken in België samen met de vaksectie te organiseren.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vanuit het hart vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Ervaring of bekendheid of met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, bereidheid je hierin te verdiepen en verbinden met de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs is een voorwaarde.
De vaksectie draagt zorg voor een goede ondersteuning en begeleiding. Van de kandidaat verwachten wij dat deze zich 5 dagen tijdens de ochtend kan inzetten in verband met de roostering van de periodelessen.

Sollicitaties (voorzien van motivatie én cv) graag voor woensdag 7 juni richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 14 juni vanaf 16.00uur. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 

Vacature docent scheikunde

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2023 op zoek naar een enthousiaste collega, met organisatorische en ontwikkelgerichte vaardigheden, voor het vak scheikunde, bij voorkeur eerstegraads. Het gaat om vervanging (0,5-0,6 fte, inschaling in LB.), in eerste instantie voor een half jaar (eerste roostertijdvak), met name, havo- en vwo-klassen ( vanaf leerjaar 2 tot en met de voor- examenklas havo). Het lesgeven aan een examenklas havo is bespreekbaar.

De vacature bestaat uit zowel vaklessen (van 70 min.) als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag). We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Van de nieuwe collega verwachten we enthousiasme en betrokkenheid om samen met de sectie en het team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 16 juni 2023 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken staan gepland op donderdag 22 juni in de middag. Met de kandidaat van onze keuze, maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


Vacature docent kunstvakken

Het Karel de Grote College is per 1 augustus op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste docent voor de vakken textiele werkvormen, tekenen en handvaardigheid. De voorkeur gaat uit naar iemand die ook ‘kunst algemeen’ en ‘kunstgeschiedenis’ kan geven. Het gaat om een tijdelijke functie (0,4 fte vervanging, inschaling in LB) met uitzicht op een vaste betrekking.

We bieden beginnende collega’s (naast COA-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Wij verwachten een enthousiaste 1e/2e-graads bevoegde collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 1 juni richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op donderdag 8 juni 2023. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


 


Vacature docent Frans

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2023 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak Frans in onze havo- en vwo-afdeling.
Het gaat om een betrekking met een omvang tussen 0,6 en 0,7 fte, inschaling in LB, vaste formatie, met lessen op tenminste drieënhalve dag per week. De vacature bestaat uit vaklessen waarvan het grootste deel een lengte heeft van 70 minuten.
We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.
Wij komen graag in contact met een enthousiaste en bij voorkeur bevoegde eerstegraads collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.


Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 1 juni richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken staan gepland op donderdag 8 of vrijdag 9 juni in de ochtend. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


Vacture docent biologie (vervanging)

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2023 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak biologie in onze havo- en vwo-afdeling.

Het gaat om een tijdelijke functie (0,2 fte vervanging, inschaling in LB) wegens ouderschapsverlof. De vacature bestaat uit hoofdonderwijsperiodes aan de bovenbouwklassen havo en vwo, met een lengte van 90 minuten en eventueel een vakles biologie.
Periodeonderwijs houdt in dat er gedurende een cyclus van drie weken, elke ochtend van 8.45 uur tot 10.15 uur, zonder lesmethode, vanuit vaststaande thema’s lesstof behandeld wordt.

We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs. Wij komen graag in contact met een enthousiaste en bij voorkeur bevoegde collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 1 juni richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op donderdag 8 juni. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 


Vacature docent Lichamelijke Opvoeding (LO)

Het Karel de Grote College is per 1 augustus op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak lichamelijke opvoeding. Het gaat om een tijdelijke betrekking, vervanging van verschillende verloven, met een omvang van ongeveer 0,3 tot 0,4 ft, inschaling in LB.
Het betreft vaklessen aan leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3. De lessen worden gepland op 1,5 dag per week, waarbij maandag in ieder geval een vaste werkdag is.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste collega, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling, de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties (voorzien van motivatie én cv) graag voor 7 juni richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 13 juni. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


 

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!