X
GO

Het afmelden van leerlingen

Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmeldingen niet via e-mail doorgeven.

Ziekte

Mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462

Wanneer een leerling van ouder / verzorger toestemming heeft om in de loop van de dag naar huis te gaan, als het niet meer gaat, vooraf handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven.

Briefjes dienen alleen te worden ingeleverd bij de receptie en niet bij een docent, de mentor of andere medewerkers!

Dokter/tandarts/etc.

Mondeling via de absentenmelder liefst vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462

Óf vooraf handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven.

Briefjes dienen alleen te worden ingeleverd bij de receptie en niet bij een docent, de mentor of andere medewerkers!

Elk ander verlof

Dient te allen tijde en ruim van tevoren aangevraagd te worden bij de rector, Mevr. W. Kasbergen. Dit kan door het aanvraagformulier verlof in te vullen en op te sturen naar w.kasbergen@kgcnijmegen.nl.

Pas na toestemming zal deze absentie geoorloofd zijn.

Regionaal verzuimprotocol

Zie voor meer informatie over verzuim het regionaal verzuimprotocol.