X
GO

Ouderkring

Vanzelfsprekend heeft het Karel de Grote College een Medezeggenschapsraad, die conform de wet- en regelgeving is samengesteld en vergadert. Daarnaast bestaat al ruim 20 jaar de zogenaamde ouderkring. In de ouderkring overleggen de ouders met het college en het bestuur. Doel is te komen tot uitwisseling van informatie en ervaringen en het ontwikkelen van het schoolbeleid. De ouderkring adviseert op verzoek of op eigen initiatief.Het streven is dat elke klas door een (contact)ouder vertegenwoordigd is.

Daarnaast zijn andere geïnteresseerde ouders welkom. De ouderkring vergadert zes maal per jaar. Er wordt informatie uitgewisseld; problemen kunnen worden gesignaleerd; ingrijpende veranderingen in het beleid van de school die de leerlingen betreffen worden altijd aan de ouderkring voorgelegd. Bovendien laat de MR zich door de ouderkring adviseren.

De vergaderingen zijn altijd op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in lokaal 0.33. We gebruiken altijd de leerlingeningang aan de Wilhelminasingel 15.