X
GO

Jaarplanning

Bij de planning geven wij graag nog de volgende toelichting. We hebben voor een andere opzet gekozen dan de afgelopen jaren. De opvallendste verschillen: in kolommen zijn links steeds datum, weeknummer en hoofdonderwijsperiode te zien, de bezetting (verhuur) van de Aula en in een kolom ‘algemeen’ de agenda items die niet onder te brengen zijn in de overige kolommen. Die kolommen zijn toegewezen aan jaarlagen en / of klassen / studies. Die opzet vraagt meer ruimte waardoor er voor iedere maand een apart tabblad is aangemaakt en een jaaroverzicht.

Ouderavonden, voorstellingen en presentaties beginnen altijd om 20.00 uur. Wanneer daarvan wordt afgeweken zullen we dat goed communiceren.

De diploma uitreikingen die ’s avonds plaatsvinden in de laatste schoolweek beginnen voor de leerlingen om 19.00 uur.

Aan de kleur is in een oogopslag iets over de status van het betreffende item te zien:


Blauw:

vakanties en weekenden

Geel:

lesvrije dagen en lesvervangende activiteiten

Rood:

avondactiviteiten


Vakantie- en vrijedagenrooster

2016-2017

Maandag 29 augustus 2016 Studiedag personeel (geen lessen)
Maandag 24 oktober 2016 t/m vrijdag 28 oktober 2016 Herfstvakantie
Maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 Kerstvakantie
Zaterdag 18 februari 2017 Open dag (verplichte schooldag)
Maandag 20 februari 2017 Vrije dag na Open dag
Maandag 27 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017 Voorjaarsvakantie
Maandag 17 april 2017 2e paasdag
Maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017 Meivakantie           
Donderdag 25 mei 2017 Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei 2017 Extra vrije dag           
Maandag 5 juni 2017 2e pinksterdag
Maandag 17 juli 2017 t/m vrijdag 25 augustus 2017 Zomervakantie

2017-2018

Maandag 28 augustus 2017 Studiedag personeel (geen lessen)
Maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017 Herfstvakantie
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 Kerstvakantie
Maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018 Voorjaarsvakantie
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 Goede Vrijdag en 2e paasdag
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 Meivakantie
Maandag 21 mei 2018 2e pinksterdag
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018 Zomervakantie

Wijzigingen

 • Update 24 maart
  • Algemene ouderavond 11 mei
 • Update 1 februari
  • Ouderavonden klas 7 en 8
 • Update 21 oktober:
  • Middenbouwfeest
  • Mr vergaderingen
  • Sectorwerkstukpresentaties 10AB
  • Algemene ouderavond november
  • Parijsreis
  • Schoolmusical
  • Diploma- en eindgetuigschriftuitreikingen