X
GO

Jaarplanning

Bij de planning geven wij graag nog de volgende toelichting. We hebben voor een andere opzet gekozen dan de afgelopen jaren. De opvallendste verschillen: in kolommen zijn links steeds datum, weeknummer en hoofdonderwijsperiode te zien, de bezetting (verhuur) van de Aula en in een kolom ‘algemeen’ de agenda items die niet onder te brengen zijn in de overige kolommen. Die kolommen zijn toegewezen aan jaarlagen en / of klassen / studies. Die opzet vraagt meer ruimte waardoor er voor iedere maand een apart tabblad is aangemaakt en een jaaroverzicht.

Ouderavonden, voorstellingen en presentaties beginnen altijd om 20.00 uur. Wanneer daarvan wordt afgeweken zullen we dat goed communiceren.

De diploma uitreikingen die ’s avonds plaatsvinden in de laatste schoolweek beginnen voor de leerlingen om 19.00 uur.

Aan de kleur is in een oogopslag iets over de status van het betreffende item te zien:


Blauw:

vakanties en weekenden

Geel:

lesvrije dagen en lesvervangende activiteiten

Rood:

avondactiviteiten


Vakantie- en vrijedagenrooster

2018 - 2019

Maandag 20 augustus 2018 Studiedag personeel. Geen lessen
Maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018 Herfstvakantie
Dinsdag 20 november 2018 Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 Kerstvakantie
Donderdag 14 februari 2019 Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Maandag 18 februari 2019 Vrije dag (compensatie open dag) 
Maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019 Voorjaarsvakantie
Donderdag 21 maart 2019 Landelijke Conferentie vrijescholen: geen lessen
Maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 Meivakantie
Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 Hemelvaartvakantie
Maandag 10 juni 2019 2e pinksterdag
Maandag 1 juli 2019 Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Dinsdag 2 juli t/m donderdag 5 juli 2019 Uitreikingen: geen lessen, ook vrijdag
Maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019 Zomervakantie

Wijzigingen

 • Toneel 9A van 29 naar 28 mei
 • Toneel 9E van 26 naar 25 juni
 • Smeedweek 8C van week 25  naar 26
 • Deadline profielkeuze van 16 naar 8 april
 • Schoolconcert (februari) verwijderd
 • PWS-presentaties 11EF en 12FGH (maart)
 • Stage en activiteitenweek 11H4 en 11vwo
 • Toetsweek 4 (klassen 9 havo en vwo)
 • Algemene ouderavond 27 maart
 • Toneel 9G van vr. 22-2 naar do. 21-2
 • Open lessenavond van 27-2 naar 20-2
 • Skireis (maart) verwijderd
 • Ouderacademie: za 6 april