X
GO

Structuur & organisatie

De scholengemeenschap (Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs) omvat drie vestigingen: de hoofdvestiging Karel de Grote College te Nijmegen en de nevenvestigingen Novalis College te Eindhoven en Stichtse Vrije School te Zeist.

Het bestuur van de Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Novalis College, de Stichtse Vrije School en het Karel de Grote College en omvat één bestuurder. Er is een raad van toezicht van zes personen. De dagelijkse pedagogische leiding berust bij de teamleiders. De schoolleiding, gevormd door de rector en de conrector, is onder andere verantwoordelijk voor gebouw en middelen, administratie, financiën en voor formatie en personeel.

Mw. W. Kasbergen
Rector
Dhr. P. van Oosten
Conrector

Organigram

Schoolorganisatie in teams

In de loop van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij onze organisatie rond de begeleiding van de leerlingen omgevormd in een teamstructuur. Deze organisatievorm past bij de grootte van de school en bij onze visie op de begeleiding van onze leerlingen in de diverse afdelingen van de school, die ieder hun specifieke aandacht benadering en begeleiding vragen. De organisatie is als volgt.

Teams & klassen 2017-2018

Middenbouw

Teamleider:
Dhr. S. Korstanje

 • 7A, 7B, 7D, 7E, 7F
 • 8A, 8B, 8D, 8E, 8F
 • -
 • -
 • -
 • -

Mavo 1

Teamleider:
Mw. M. Gielens

 • 7C
 • 8C
 • 9C
 • 10C
 • -
 • -

Mavo 2

Teamleider:
Mw. L. Belger

 • -
 • -
 • 9A, 9B
 • 10A, 10B
 • -
 • -

Bovenbouw

Teamleiders:
Mw. L. Bongers
Dhr. R. Duit

 • -
 • -
 • 9D, 9E, 9F, 9G
 • 10D, 10E, 10F, 10G
 • 11D, 11E, 11F, 11G, 11H
 • 12F, 12G, 12H
Teamleiders

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is en blijft de mentor. Daarna – of voor zaken die het mentoraat overstijgen – komt de teamleider in beeld. De teamleiders zijn te vinden in de eerste (grote) kamer in de omloop achter de Aulazaal. Dagelijks zal een van de vijf teamleiders aanspreekpunt zijn voor alle leerlingen.

Teamleider van de dag
Maandag: Mw. L. Belger
Dinsdag: Dhr. S. Korstanje
Woensdag: Dhr. S. Korstanje
Donderdag: Dhr. R. Duit
Vrijdag: Mw. M. Gielens
Dhr. S. Korstanje
teamleider
middenbouw
s.korstanje@kgcnijmegen.nl

Teamleider van de dag op:
dinsdag en woensdag

Mw. M. Gielens
teamleider
mavo 1
m.gielens@kgcnijmegen.nl

Teamleider van de dag op:
vrijdag

Mw. L. Belger
teamleider
mavo 2
l.belger@kgcnijmegen.nl

Teamleider van de dag op:
maandag

Dhr. R. Duit
teamleider
bovenbouw
r.duit@kgcnijmegen.nl

Teamleider van de dag op:
donderdag

Mw. L. Bongers
teamleider
bovenbouw
l.bongers@kgcnijmegen.nl