X
GO

Open dag 2024

We kijken ernaar uit om jou op onze school te mogen begroeten en rondleiden. Het is de eerste stap van een reis die jou naar een nieuwe school gaat leiden. Spannend? Natuurlijk, maar we beloven je dat het ook heel erg leuk is! 

Achter de schermen zijn wij al weer druk bezig met de voorbereidingen voor deze mooie dag; meer informatie volgt dan ook spoedig! Ook aanmelden kan t.z.t. via een link op onze website. 

 

Overzicht data alle voorlichtingsactiviteiten:

- Woensdag 21 februari: Onderwijsmarkt KGC. Vakken presenteren zich op een gezellige onderwijsmarkt. Er is ook een presentatie in de grote zaal.  Aanmelden kan t.z.t. via onze website. 
- Zaterdag 9 maart: Open Dag. Aanmelden kan t.z.t. via onze website. 
- Dinsdag 13 maart: Open Lessen Avond. Aanmelden kan t.z.t. via onze website. 

Nieuw op deze pagina:

"Vrijeschoolkompas"

Waarom werken we zoals we werken?
Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Zij ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Toch is de visie achter het vrijeschoolonderwijs voor velen (deels) onbekend. Waarom werken wij zoals we werken en hoe vertaal je de kernbegrippen van onze uitgangspunten naar de praktijk?

Veel (startende) leraren en ouders komen deze vragen tegen. Een actueel document dat leraren helpt om eigen antwoorden te formuleren op deze vragen ontbreekt nog. Omdat het zonde zou zijn als waardevolle delen van de visie verloren zouden gaan of als gewoontes voortgezet worden zonder dat mensen nog weten waarom, is dit pedagogisch-didactisch kompas in het leven geroepen.

Hoe werkt dit kompas?
Wij beschrijven hierin een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en geven handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak die daaruit voortkomt. Wij hebben dit in ‘gewone taal’ gedaan, vanuit de antroposofische bron en aansluitend bij modern, voor vrijescholen relevant onderzoek over leren en onderwijzen.

Daarbij hebben we steeds geprobeerd de intenties voor de leerling en de leraar te benoemen, die uit de uitgangspunten en aanpakken spreken. We hopen dat het kompas leerkrachten uitnodigt om ieder voor zich of als team deze intenties en uitgangspunten als fundament gebruiken om zelf vorm te geven aan eigentijds vrijeschoolonderwijs.

Lees verder>>>

Aan tafel bij het KGC

“Aan tafel bij het Karel de Grote college!"

De school in beeld in 3 gesprekken: Hoe was het? Hoe is het? Hoe wordt het?”
Eerst kijken we met een leerling en een ouder terug op hun schooltijd op het KGC: hoe was het?
Dan bevragen twee achtstegroepers de voorzitters van de leerlingenraad: hoe is het?
En ten slotte vragen aanstaande ouders waar zij benieuwd naar zijn en wat ze kunnen verwachten: Hoe wordt het?
Luister naar Ardan Aldershof en Ricardo Schenker in gesprek met oud-leerling Mark en zijn moeder; hoor de antwoorden van leerlingen Floor en Ruben op de vragen van Teuntje en Aram uit groep 8 en kijk wat twee aanstaande ouders willen weten van Floor Schouten en Erik Nieuwkoop.

”Neem een kijkje in ons schoolgebouw!”

Ben je benieuwd hoe het er bij ons uitziet? Kom dan binnen en zie onze unieke centrale hal, ons statige aulagebouw – ooit de universiteit! Check de theaterzaal voor onze toneelstukken, presentaties en musicals. En natuurlijk onze altijd gezellige kantine! Kijk tenslotte rond in een aantal lokalen: Frans, textiel en biologie. Begin de rondleiding hier!

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur: aanname@kgcnijmegen.nl.

Kijk en luister naar de drie gesprekken met en over de school.

Aan tafel bij het KGC
 
Filmpjes

Tijdens de open dag op 6 februari 2021 was in een livestream vier keer een presentatie te zien. Kijk hier deze presentatie terug.

 

Oud-leerling Teun Peters maakte in 2016 een leuke vlog: terug naar de middelbare school:

  

Je kan natuurlijk ons YouTube kanaal bezoeken.

Beste ouders / verzorgers,

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten, bewijzen onze uitstekende examenresultaten.

Onze school verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen uit Nijmegen en de wijde regio, die primair vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de helft van onze leerlingen die geen vrijeschool voor primair onderwijs hebben bezocht is het Karel de Grote College een prima keuze: een school die aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt, met een aantal unieke accenten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten:

  • mavo (incl. lwoo)
  • havo en
  • vwo (atheneum).

Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschool- beginselen als pedagogische basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

Op het Karel de Grote College zijn alle leerlingen welkom die samen met hun ouders kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, met inachtneming van de gebruikelijke in- en doorstroomcriteria voor toelating.

 
Kenmerken

Specifieke kenmerken van onze school zijn:

  • het onderwijs is inhoudelijk en pedagogisch op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is, zodat leerlingen aan de slag willen gaan;
  • wij werken met een lessentabel die cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige elementen voor àlle leerlingen evenwichtig verdeelt, zodat leerlingen in hun gehele mens-zijn worden aangesproken;
  • de opvoeding van kinderen tot jong volwassenen geven wij vorm in leergroepen, die zo lang mogelijk heterogeen van samen- stelling zijn, zodat leerlingen van elkaar kunnen blijven leren, in onderlinge saamhorigheid en met wederzijdse aandacht en respect;
  • natuurlijk komen keuzes voor vervolgstudie en beroep aan de orde, maar het onderwijs is vooral gericht op algemene vorming, zodat leerlingen zich breed oriënteren.