X
GO

Niveau aanduiding en trajectplaatsing in klas 8

Het Karel de Grote College kiest er nog steeds met volle overtuiging voor om de leerlingen de eerste twee jaren onderwijs aan te bieden in klassen die leeftijd homogeen zijn en heterogeen zijn voor wat betreft het (vermeende) niveau van de leerlingen. Wat ons betreft wegen de voordelen daarvan ruimschoots op tegen de nadelen.

Leerlingen die bij ons starten in klas 7, hebben van de basisschool een advies meegekregen ten aanzien van het opleidingsniveau op het voortgezet onderwijs. Dat advies kent altijd minstens twee componenten: de resultaten van een valide toets en de visie van de groepsleerkracht. Dat advies kan zijn:

  • mavo
  • mavo/havo
  • havo of
  • havo/vwo
  • vwo

In klas 7 doen wij eigenlijk weinig met dat advies. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen eerst maar eens ‘aankomen’ op onze school. Dat wil niet zeggen dat de docenten helemaal geen rekening houden met de capaciteiten van een leerling. We monitoren bijvoorbeeld tijdens voortgangsvergaderingen of er opvallende tendensen zichtbaar zijn die niet in overeenstemming zijn met wat je bij een bepaald niveau mag verwachten van een leerling.

In klas 8 worden de leerlingen ook meer gevolgd waar het gaat om hun niveau. We moeten de leerlingen aan het einde van dat schooljaar immers in een passend leertraject plaatsen.

Om naast de waarnemingen die we doen in lessen en in gesprekken, ook wat ‘hardere’ gegevens te verzamelen, willen we de beoordelingen in de rapportages ijken. Om die reden wordt onder de eerste rapportage een niveau-aanduiding vermeld. Die niveau-aanduiding is het advies van de basisschoolleerkracht van groep 8. Zogenaamde gedeelde adviezen (bijvoorbeeld mavo / havo) ronden we - omwille van de eenduidigheid - naar boven af: havo in dit voorbeeld. In uitzonderlijke gevallen komen wij aan het einde van de 7e klas al tot de conclusie dat de niveau indicatie geen recht doet aan de leerling. In dat geval passen wij dit in overleg met de ouders aan. Deze niveau indicatie is dus nog niet het (vermeende) niveau van het vervolgtraject vanaf klas 9, maar slechts een referentiekader waaraan de beoordelingen in het rapport zijn gerelateerd. ‘Voldoende’ op mavo niveau is immers iets anders dan ‘Voldoende’ op vwo niveau.

In het voorjaar van klas 8 (maart, april) laten wij alle leerlingen uit klas 8 de revue passeren: tijdens een voortgangsvergadering bespreken wij aan de hand van alle relevante informatie - gegevens basisschool, rapportages klas 7 en 8, gesprekken met leerling en ouders, beeldvorming t.a.v. inzet, betrokkenheid en motivatie - welk leertraject het beste bij de leerling past.

Het 'schoolgebouw'

Doorstroomschema 
  • mavo
  • havo
  • vwo

Profielen en keuzes mavo klas 9 en 10

Profielen en keuzemogelijkheden mavo

Profielen en keuzes mavo kunst en ambacht klas 10 en 11

Profielen en keuzemogelijkheden mavo kunst en ambacht

Profielen en keuzes havo klas 10 en 11

Profielen en keuzemogelijkheden havo

Profielen en keuzes vwo klas 11 en 12

Profielen en keuzemogelijkheden vwo