X
GO

Inhalen/herkansen toetsweek 1 (2023-2024)

Meld je aan via dit formulier!


  • Deadline aanmelden voor inhalen/herkansen: 11 december 2023.

Inhalen

Was je afwezig tijdens de toetsweek en moet je een toets inhalen? Meld je aan voor een inhaaltoets via de bovenstaande link. De examencommissie controleert of je afwezigheid geoorloofd was. De inhaal- en herkansingstoetsen zijn op 19, 20 en 21 december. Moet je meer dan één toets inhalen?
Vul het formulier dan meerdere keren in.


Herkansen

Is er een vak waarbij je echt niet hebt kunnen laten zien wat je kunt? Het is mogelijk om één PTA-toets uit de toetsweek te herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt. Meld je aan via bovenstaande link. De examencommissie controleert of je in aanmerking komt voor een herkansing. Je hoort zo snel mogelijk na de inschrijfdeadline wanneer je bent ingeroosterd. De inhaal- en herkansingstoetsen zijn op 19, 20 en 21 december. Zie artikel 2.11 van het examenreglement (te downloaden op deze pagina) voor de precieze regels rondom herkansen.

 

Afsluiten van schoolexamen onderdelen

In alle examentrajecten moeten alle vakken middels een schoolexamen (SE) afgesloten worden. Met welke onderdelen  en op welke manier het SE wordt afgesloten is te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). In dit PTA wordt onderscheid gemaakt tussen onderdelen die met een cijfer worden afgesloten (met name toetsen en dergelijke) en onderdelen die met een woordbeoordeling (naar behoren of voldoende/goed) worden afgesloten, de zogenaamde handelingsdelen. Dat kunnen bijvoorbeeld  werkstukken zijn, stages, vaardighedendossiers, boekenlijsten maar ook (de schriften van) periodes.
In het examenreglement is te lezen dat een leerling alleen kan worden toegelaten tot het Centraal Schriftelijk Examen (CE) in mei, indien aan alle eisen, die in de PTA’s zijn vermeld is voldaan. Dat betekent dat handelingsdelen die nog niet zijn afgesloten ervoor kunnen zorgen dat een examenkandidaat niet tot het CE kan worden toegelaten, en dat hij derhalve geen diploma kan krijgen.

De leerlingen uit 10 mavo, 12 havo en 12 vwo zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij al deze handelingsdelen hebben afgesloten. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat een leerling buiten zijn schuld een onderdeel niet kan afsluiten. In dat geval dient er een afspraak gemaakt te zijn met de vakdocent wanneer het onderdeel wel kan worden afgesloten. De examencommissie behoudt overigens het recht om uitzonderingsgevallen op hun geldigheid te beoordelen. Alle onderdelen, dus ook die met een cijfer worden afgesloten, moeten door de docenten uiterlijk in april (zie jaarplanning voor exacte datum) ingevoerd zijn in het cijferregistratieprogramma.

Programma's van toetsing en afsluiting

2023

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 23/24 met hun examentraject begonnen zijn.


2022

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 22/23 met hun examentraject begonnen zijn.

Let op: deze PTA's bevatten enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versies!

2021

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 21/22 met hun examentraject begonnen zijn.

Let op: deze PTA bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie!
 

Examenresultaten

  Mavo Havo Vwo Totaal
2016 / 2017 Opgegaan 40 48 30 118
Geslaagd 31 45 29 105
Slagingspercentage 78% 94% 97% 89%
2017 / 2018 Opgegaan 65 68 39 172
Geslaagd 58 65 39 162
Slagingspercentage 89% 96% 100% 94%
2018 / 2019 Opgegaan 55 57 46 158
Geslaagd 50 54 43 147
Slagingspercentage 91% 95% 93% 93%
2019 / 2020 Opgegaan 56 50 28 134
Geslaagd 52 48 28 128
Slagingspercentage 93% 96% 100% 96%
2021 / 2022 Opgegaan 51 52 37 140
Geslaagd 47 47 37 131
Slagingspercentage 92% 90% 100% 94%
2022 / 2023 Opgegaan 37 69 41 147
Geslaagd 32 62 37 131
Slagingspercentage 86% 90% 90% 89%