X
GO

Decanaat

De decanen coördineren en initiëren allerlei activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Daartoe organiseren zij diverse voorlichtingsactiviteiten, welke in de jaarplanning terug te vinden zijn. Ook adviseren zij leerlingen bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep.

Als leerlingen vragen hebben over vervolgstudies kunnen ze met deze vragen altijd terecht bij de decanen, ook als zij vastlopen in hun keuzeproces. Daartoe kunnen zij langslopen in k0.36 of een mailtje sturen naar decaan@kgcnijmegen.nl.

Samengevat geven de decanen informatie over:

  • de sectoren (mavo) en de profielen (havo en vwo)
  • vervolgopleidingen
  • beroepen
  • studiefinanciering
  • open dagen en meeloopdagen

Decanen:
Dhr. Jay van Boxtel
Dhr. Jop Meij