X
GO

Beleid m.b.t. de Corona-problematiek

Geplaatst op:
Beleid m.b.t. de Corona-problematiek

Update 27 november 2021

Bericht Karel de Grote College 27 november 2021

 

Update 22 oktober 2021

Graag aandacht voor het document waarin we het voorlopige schoolbeleid ten aanzien van eendaagse buitenschoolse activiteiten en de winstersportreis uiteenzetten.
Voorlopig_beleid_KGC_excursies_en_wintersportreis

Graag aandacht voor het document met daarin de nodige informatie over de bijspijkeruren.
KGC_inschrijving_bijspijkeruren_pta_klassen

 

Update 25 juni 2021

Bericht_KGC ouders en leerlingen 25 juni 2021.

 

Update 26 mei 2021

Bericht_KGC ouders en leerlingen 26 mei 2021.

 

Update 21 mei 2021

Bericht_KGC ouders en leerlingen 21 mei 2021.

Flyer zelftesten VO.

 

Update 30 april 2021

Bericht_KGC ouders en leerlingen 30 april 2021.

 

Update 23 april 2021

Bericht_KGC ouders en leerlingen 23 april 2021.

 

Update 16 april 2021

Brief KGC 16 april 2021 onderwijs 19 tm 30 april.

 

Update 25 februari 2021

Bericht KGC ouders en leerlingen 25 februari.

Schema lessen vanaf 1 maart.

 

Update 12 februari 2021

Bericht KGC ouders en leerlingen 12 februari 2021.

Nieuwsbrief GGD VO corona.

Online ouderavonden Iriszorg maart 2021

 

Update 15 januari 2021

Bericht KGC ouders en leerlingen 15 januari 2021.

 

update 4 januari 2021

Lesbrief workshop Teams.

Afstandsonderwijs.

 

update 15 december

Bericht_KGC ouders leerlingen 15 december 2020.

 

update 27 november

Bericht KGC ouders en leerlingen Wijziging tijdelijke regeling maatregelen covid.

Beslisboom 12 plus - BOinK_AJN_RIVM.

 

update 20 november

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_20_ november.

 

update 13 november

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_13_ november.

Protocol_Onderwijs_op_school_tijdens_corona_update_201010.

Antwoorden Whatsappberichten Webinar 201105.

Karel de Grote College 05-11 mentimeter.

 

update 2 november

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_2_ november.

Open_brief_VO_raad_vakbonden_LAKS_oktober_2020

Pharos Corona informatie scholen.

 

Update 16 oktober

In deze update de berichten die in oktober zijn uitgegaan.

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_16 oktober.

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_12 oktober.

Bericht_KGC_ouders_leerlingen_2 oktober.

Beslisboom_12_plus - BOinK_AJN_RIVM_201010

Protocol_Volledig_openen_VO_29_september_2020.

 

Update 23 september

In deze update de berichten die op 23 september zijn uitgegaan.

Bericht KGC 23 september ouders en leerlingen.

Op de website van de VO raad vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) is een overzicht te vinden van coronanieuws en informatie over les en toetsing op afstand.

Op de website van de GGD is specifieke, regio gebonden informatie te vinden.

 

Samen veilig in de school

Wij zijn blij dat onze school weer open is! Sinds de openstelling begin juni volgen wij het protocol van de sociale partners ‘volledig openen Voortgezet Onderwijs’ opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad. Het kabinet heeft aangegeven dat het openen van scholen veilig kan, mede gebaseerd op onderzoek en richtlijnen van het RIVM. We hebben ons daarbij wel te verhouden tot de 1,5 meter regel tussen medewerkers en leerlingen, en tussen medewerkers onderling. Dat is op onze school buitengewoon lastig.

In ons schoolgebouw is het ondoenlijk gebleken om op lesdagen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, vooral in de smalle gangen en kleine trappenhuizen tijdens leswisselingen. Wij hebben het op verschillende manieren geprobeerd, maar dat leidde telkens tot gevoelens van angst en onveiligheid zowel bij medewerkers, als bij de leerlingen en hun ouders die in hun privésituatie te maken hebben met personen met een kwetsbare gezondheid die behoren tot een risicogroep. Lees verder

 

 


Update 17 september

In deze update de berichten die op 17 september zijn uitgegaan.

Bericht KGC 17 september ouders en leerlingen.

 

Update 9 september

In deze update de berichten die op 26 en 27 augustus zijn uitgegaan.

Bericht KGC 26 augustus ouders en leerlingen.

Bericht KGC 26 augustus schoolregels leerlingen.

Bericht KGC 27 augustus ouders.

 

Update 27 augustus

De laatste update rond de organisatie van ons onderwijs in tijden van Corona.

Bericht KGC 21 augustus aan ouders en leerlingen.

Lees het protocol over de volledige heropening scholen 19 augustus 2020.

 

Update 09 juli

Update m.b.t. de laatste schoolweken voor de niet-examenleerlingen en de leerlingen van de eindexamenklassen.

Lees de volledige update niet-examenleerlingen.

Lees de volledige update examenleerlingen.

 

Update 26 juni

Update met betrekking tot de organisatie van het onderwijs.

Lees de volledige update.

Lees de update van onze Mentimeter webinar-vragenlijst!

 

Update 12 juni

De laatste update rond de organisatie van ons onderwijs in tijden van Corona is opgenomen in de KGC-mededelingen van juni. Zie de pagina Mededelingen.

 

Update 27 mei

Update met betrekking tot de organisatie van het onderwijs (online en op school) in de maand juni.

Lees de volledige update.

Lees het overzicht rooster juni.

Lees de handleiding KWT in Magister.

Lees het bericht over het OV.

Lees de wijzigingen in de PTA’s.

 

Update 22 mei

Update met betrekking tot de inrichting en uitvoering van het online onderwijs van het KGC, naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis.

Lees de volledige update niet-PTA klassen.

Lees de volledige update PTA klassen.

 

Update 7 mei

Update met betrekking tot de inrichting en uitvoering van het online onderwijs van het KGC, naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis.

Lees de volledige update.

Tevens, ter kennisgeving, het protocol heropening vo-scholen zoals dat sinds donderdagmiddag 7 mei te vinden is op de website van de vo-raad: www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd
Lees het voorlopig protocol van de sociale partners: "Opstart voortgezet onderwijs", opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad.

 

Update 23 april

Update naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis.

Lees de volledige update.

Lees het periodenrooster i.v.m. hoofdonderwijsperiode 11.

Lees het bericht over de werkzaakheden aan de Waalbrug.

 

Update 17 april

Met aanwijzingen voor verbeteringen in het organiseren van onderwijs op afstand; de planning van de schoolexamens en het installeren van Microsoft Office 365.

Lees de volledige update.

Lees de handleiding voor het werken met Teams.

Lees het bericht van schoolmaatschappelijk werk.

 

Update 9 april

Inmiddels is meer informatie beschikbaar met betrekking tot het verloop van de eindexamens.
Lees de volledige update.

 

Update 3 april

Naar aanleiding van de verlengde overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis onderstaande updates met daarin de gevolgen voor ons onderwijs, de jaarplanning en de activiteiten.

Lees de volledige update 3 april.

Lees het bericht over de buitenlandreizen.

 

Update 25 maart

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen waarover wij op 24 maart al berichtten, zijn we tot een aangepaste planning gekomen van de schoolexamens.

Lees de volledige update 25 maart.

Aanvulling update 25 maart.

 

Update 24 maart

Gisteravond, 23 maart zijn de maatregelen in verband met de coronacrisis aangescherpt. Voor de meeste sectoren zijn deze maatregelen duidelijk en uitvoerbaar, maar voor de onderwijssector was de benodigde duidelijkheid er op dat moment helaas nog niet.

Van zowel de kant van de VO-raad als de vakbonden klonk een niet mis te verstane roep om duidelijkheid. Het afnemen van schoolexamens – en over enkele weken de centrale examens – is immers onverenigbaar met de gisteravond afgekondigde maatregelen.

Inmiddels heeft minister Slob vanmorgen tijdens een persconferentie laten weten dat de centraal schriftelijke eindexamens niet doorgaan.

Lees de volledige update 24 maart.

 

Update 23 maart

We merkten afgelopen week dat Microsoft Teams zo populair werd dat miljoenen mensen het gingen gebruiken. Daardoor was het platform structureel overbelast en was alles wat de collega’s van de afdeling ICT voorbereid hadden onbruikbaar.
Zij zijn daarna met de volledige capaciteit aan de slag gegaan om het systeem op een andere wijze voor onze leerlingen werkend te krijgen. En dat is gelukt! En van 30 maart t/m 3 april is de laatste toetsweek gepland voor uitsluitend de eindexamenleerlingen.

Lees de volledige update 23 maart.

Download handleiding MS Teams.

 

Update 19 maart

Vanuit het Ministerie van Onderwijs zijn op dinsdag 17 maart via een kamerbrief de maatregelen uiteengezet t.a.v. de examens voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis. Op de website van de rijksoverheid zijn de belangrijkste vragen en antwoorden te vinden. Ook op de website examenblad.nl staat de nodige informatie.
Zoals aangekondigd hebben de schoolleiding en de examencommissie gezamenlijk de details en de randvoorwaarden van dit besluit doorgenomen en beraden zich over de consequenties voor de organisatie van ons schoolexamen.

Zie hier de uitgebreide update maatregelen coronacrisis 19 maart.

Aanpassingen in PTA overzicht versie 200319.

 

Update 17 maart

Communicatie

Het is deze weken van belang om geen informatie van de school te missen. Voor onze berichtgeving maken wij gebruik van de e-mail functie van Magister. Daarnaast plaatsen we berichten voor zover mogelijk en wenselijk ook op onze website.

Daarom willen we ouders en m.n. leerlingen dringend vragen om hun e-mailadres in Magister in te vullen en up-to-date te houden. Dit kunnen ouders zelf in Magister aanpassen. Leerlingen die hun e-mail adres willen wijzigen in Magister sturen een verzoek naar post@kgcnijmegen.nl.
We verzoeken ouders om dit bericht voor de zekerheid met uw zoon of dochter te delen.

Opvang van leerlingen tot 6 april

Op de website van de rijksoverheid is daarover momenteel het volgende te lezen. “Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan.
Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.”
Dat betekent dat wij opvang (laten) verzorgen voor de leerlingen die het betreft. Aanvragen voorzien van een korte onderbouwing van de urgentie kunnen worden gericht aan de school via post@kgcnijmegen.nl.

Toetsweken en schoolexamens

Op de website van de rijksoverheid is momenteel het volgende te lezen: “Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan”.

Dit betekent op dit moment het volgende:
- Toetsweek 3 gaat voor alle leerlingen op het geplande tijdstip niet door.

- Voor de leerlingen van 9 havo en 9 vwo vervallen bovendien de in toetsweek 3 geplande toetsen en deze worden ook niet op een later tijdstip ingehaald. Het gaat in deze klassen immers niet om PTA-toetsen (= schoolexamen onderdelen).

- Voor alle andere klassen is het afwachten wat de overheid hierover gaat beslissen en wat de ruimte zal zijn die scholen krijgen om e.e.a. op te lossen.

- Vandaag – 17 maart – komt minister Slob echter met het bericht dat de schoolexamens toch door kunnen gaan.

Op 18 maart gaat de schoolleiding de details en randvoorwaarden van dit besluit bestuderen en zich beraden over de consequenties voor de organisatie van ons schoolexamen.

Digitale leeromgeving

Leerlingen ontvangen hierover een dezer dagen nadere informatie en een handleiding. We richten ons in eerste instantie op de examenklassen, daarna volgen de overige klassen. De verantwoordelijkheid om in te stappen en aan de slag te gaan met het lesmateriaal ligt bij de leerlingen. Wij voeren geen administratie van de ‘aanwezigheid’ en kunnen ons op afstand geen nauwkeurig oordeel vormen over betrokkenheid en inzet van leerlingen of over de manier waarop resultaten precies tot stand komen.

Profielkeuze

De profielkeuze voor de leerlingen die het betreft zal zoals gepland uiterlijk 6 april door de leerlingen doorgegeven moeten worden. Dit gebeurt op dezelfde manier als de voorlopige keuze (zie handleiding Magister op onze website).
Bij de voorlopige profielkeuze waren er een aantal leerlingen die de verkeerde school hadden gekozen binnen de stichting. Let erop dat je het Karel de Grote College kiest (KGC).
Dringend verzoek om een extra vak niet aan te kruisen, maar via e-mail kenbaar te maken aan de decaan. Als dit al eerder kenbaar is gemaakt, graag nogmaals ter bevestiging (havo: f.storm@kgcnijmegen.nl, vwo: n.kruizinga@kgcnijmegen.nl).
Eerder maakten de leerlingen al een voorlopige keuze. De lesgevende docenten hebben hier naar gekeken en zo nodig een advies geformuleerd. De mentoren zullen deze adviezen een dezer dagen ontvangen en indien nodig contact opnemen met de leerling. Uiteraard kunnen de leerlingen ook contact met de decaan opnemen (via e-mail) om vragen te stellen of advies in te winnen.

Geannuleerde activiteiten

Een aantal geplande activiteiten gaan niet door: de Loek Bronkhorst lezing op 2 april en de ouderavond voor de ouders van de examenkandidaten op 6 april.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we wellicht ook de ouderavonden na 6 april moeten annuleren. Daarover berichten wij wanneer we weten welke maatregelen er op dat moment van kracht zijn.

 

Update 16 maart

Na intern overleg op 16 maart is het volgende besloten.

• Er wordt tot 6 april geen onderwijs verzorgd op school. Leerlingen werken zelfstandig vanuit thuis.

• Leerlingen kunnen op dinsdag 17 en woensdag 18 maart tussen 08.30 en 13.00 uur op school terecht om studiemateriaal en andere zaken uit hun kluisje te halen. Daarna is de school tot 6 april gesloten.

• Vanaf woensdag 18 maart hopen we dat er zoveel mogelijk onderwijs op afstand voor de examenklassen georganiseerd is en dat we dit daarna voor de overige klassen realiseren. Tot die tijd is het de bedoeling dat leerlingen vanuit eigen verantwoordelijkheid eventuele achterstanden wegwerken en zich voorbereiden op komende schoolactiviteiten met de bijbehorende beoordelingsmomenten. De voortgang hiervan zullen we adequaat communiceren.

• Toetsweek 3 komt voor de leerlingen van 9 havo en 9 vwo te vervallen en deze toetsen worden ook niet op een later tijdstip ingehaald.

• Opvang voor leerlingen waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken (zie het overzicht van de Rijksoverheid) kunnen dinsdag 17 en woensdag 18 maart tussen 08.30 en 13.00 uur op school terecht. Ook leerlingen die thuis niet over de benodigde apparatuur beschikken om zelfstandig te werken kunnen op deze tijdstippen naar school komen. Leerlingen die vanwege één van de twee genoemde redenen op school willen werken moeten op beide dagen voor 8.00 uur door de ouders worden aangemeld, uitsluitend via het e-mailadres post@kgcnijmegen.nl. Ook deze leerlingen werken zelfstandig. Er is geen hulp in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding aanwezig. Er wordt wel toezicht geregeld. Hoe dit na 18 maart wordt gefaciliteerd, wordt tijdig gecommuniceerd.

• Voor wat de planning en de organisatie van de eindexamens betreft, zijn we afhankelijk van wat hierover vanuit het ministerie wordt beslist. Daarover is op dit moment nog niets bekend. Zodra de richtlijnen m.b.t. de examens bekend zijn en de ruimte die scholen eventueel krijgen, kunnen we definitief ons plan trekken.

• Als u nog vragen of opmerkingen heeft, meld deze dan op één centraal mailadres: post@kgcnijmegen.nl.

• Er zal regelmatig een update worden gestuurd als de situatie daarom vraagt.

We begrijpen tenslotte dat dit met name voor de examenkandidaten een onzekere tijd is. Zodra er meer duidelijkheid is over het schoolexamen en/of het eindexamen zullen we hen apart op de hoogte stellen.

 

Update 15 maart

Naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen, zowel binnen de school als landelijk, delen wij leerlingen en ouders mede, dat met ingang van morgen alle geplande schoolactiviteiten tot 6 april a.s. worden afgelast.
In de persconferentie vanmiddag, van onder meer de minister van onderwijs, Arie Slob, is dit als algemeen geldende maatregel afgekondigd. Wel is daarbij aangegeven, dat de scholen de leerlingen die in dit schooljaar eindexamen gaan doen ook in deze periode optimaal zullen begeleiden in het voorbereidingstraject.
In de komende week zal de regering hiervoor de kaders en uitgangspunten geven. Wij zullen de betreffende leerlingen over onze uitwerking daarvan binnenkort nader berichten.

Daarnaast zullen we de leerlingen opvangen die vanwege de specifieke werkzaamheden van hun ouders niet thuis opgevangen kunnen worden. Dit betreft kinderen van ouders die werken in de voor deze crisissituatie “cruciale” beroepen. Zie hiervoor de lijst op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.
De inrichting en organisatie van de opvang is nog niet geheel gereed, wij verzoeken de mensen die het betreft, als het enigszins mogelijk is, er morgen nog geen gebruik van te maken. Morgenmiddag volgt van ons nadere informatie hierover.

In de komende dagen onderzoeken wij de mogelijkheden om de leerlingen op een verantwoorde wijze thuis aan schoolzaken te laten werken. Daarvoor hebben wij ondersteuning van de ICT-afdeling van onze scholengemeenschap en diverse externe partijen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

| Terug

Archief