X
GO

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

Geplaatst op:
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname
Woensdag 27 november 2019 Open lessen voor leerlingen vanuit vrijescholen in de regio. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Woensdag 27 november 2019 Informatieavond over voortgezet vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College voor ouders van leerlingen op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Woensdag 12 februari 2020 Start inschrijving Karel de Grote College.
Zaterdag 15 februari 2020 Open dag (10.00 - 15.00 uur).
Woensdag 19 februari 2020 Informatieavond over de brugklas voor ouders. Voorlichting over de reguliere brugklassen (mavo/havo/vwo) en parallel voorlichting over het traject mavo Kunst & Ambacht. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Woensdag 19 februari 2020 Open lessen voor leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Vrijdag 28 februari 2020 Sluiting inschrijving.
Woensdag 4 maart 2020 Eventuele loting.
Vrijdag 6 maart 2020 Bericht aan ouders / verzorgers over de loting.
Vrijdag 27 maart 2020 Uiterste inleverdatum onderwijskundige rapporten, (Cito) Leerlingvolgsysteem, kopieën van andere tests van leerlingen indien van toepassing.
Woensdag 3 juni 2020 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.
| Terug

Archief