X
GO

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

Geplaatst op:
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

 

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

Woensdag 21 november 2018 Open lessen voor leerlingen vanuit vrijescholen in de regio. Aanvang 18.15 uur, eindtijd 20.15 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Woensdag 21 november 2018 Informatieavond over voortgezet vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College voor ouders van leerlingen op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Aanvang 18.15 uur, eindtijd 20.15 uur.
Woensdag 13 februari 2019 Start inschrijving Karel de Grote College.
Zaterdag 16 februari 2019 Open dag (10.00 - 15.00 uur).
Woensdag 20 februari 2019 Informatieavond over de brugklas voor ouders. Voorlichting over de reguliere brugklassen (mavo/havo/vwo) en parallel voorlichting over het traject mavo Kunst & Ambacht. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Woensdag 20 februari 2019 Open lessen voor leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Vrijdag 8 maart 2019 Sluiting inschrijving.
Woensdag 13 maart 2019 Eventuele loting.
Vrijdag 15 maart 2019 Bericht aan ouders / verzorgers over de loting.
Vrijdag 22 maart 2019 Uiterste inleverdatum onderwijskundige rapporten, (Cito) Leerlingvolgsysteem, kopieën van andere tests van leerlingen indien van toepassing.
Woensdag 5 juni 2019 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.
| Terug

Archief