X
GO

Schoolplein

Op het Karel de Grote College is de afgelopen maanden een werkgroep bezig geweest met een ontwerp van het binnenterrein. In deze werkgroep waren leerlingen, docenten en ouders vertegenwoordigd. De wensen van met name de leerlingen en de docenten zijn vertaald in een schetsontwerp. Vervolgens is Jan Kersten (van Bureau Niche) door ons aangezocht om dit ontwerp professioneel vorm te geven, incl. een beplantingsplan, maattekeningen en beschrijvingen voor de uitvoering. Dat heeft geresulteerd in een ontwerpverslag/boek dat samen met het definitieve ontwerp en het beplantingsplan dat op vrijdag 6 april met veel plezier door de werkgroep is vastgesteld.

Op 17 april zijn de documenten beschikbaar gesteld aan vijf geselecteerde bedrijven die te kennen hebben gegeven te willen inschrijven op het project. Dit inschrijven verloopt middels een meervoudige onderhandse aanbesteding. Deze aanbesteding (en de gunning) staat voor eind mei op de planning en daarna willen we het werk liefst zo snel mogelijk laten uitvoeren.


Responsive image

Die uitvoering zal wat ons betreft begin juli aanvangen en bij voorkeur (deels) tijdens de zomervakantie plaatsvinden. Eén voorbehoud moet daarbij nog wel worden gemaakt: bij de planvorming is uitgegaan van een realistisch budget. Maar zekerheid over de (financiële) haalbaarheid is pas te geven nadat we de prijzen van de aanbieders kennen. Mocht het onverhoopt zo zijn dat alle aanbiedingen ons budget te boven gaan, dan zal er niet direct tot aanbesteding kunnen worden overgegaan. We zullen ons in dat geval eerst moeten beraden op de situatie en de te nemen stappen.Maar voorlopig verheugen we ons op een schoolplein dat past bij de bedoeling van ons onderwijs, waar onze leerlingen graag zullen verblijven om lekker te ontspannen of te bewegen. Een groen, gezellig, uitdagend plein, met ruimte voor bewegen, hangen, chillen, zonnen, en schuilen. Een plek voor de leerlingen!

Zonder parkeerplaatsen of fietsenstallingen. Met veel zitplekken en hoogteverschillen. Een basket- en pannaveld, en een tafeltennistafel Met mooie bomen en veel groen. Met een gelegenheid voor openluchtoptredens, een losstaand gebouwtje (folly) waar ook (drama)lessen kunnen plaatsvinden. Met gras om op te zitten of liggen. Een amfitheater met zitplekken op verschillende niveaus. Een pluktuin en een kas om planten te kweken. Met gevarieerde beplanting waar we iets mee kunnen. Met aanknopingspunten voor les ideeën van leerkrachten. Kortom een KGC-schoolplein!


Responsive image