X
GO

Branding

Het schoolblad de Branding, dat gezamenlijk met Vrijeschool Meander in Nijmegen wordt uitgegeven, verschijnt vier keer per jaar en bevat een agenda, mededelingen, verslagen en artikelen over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. Ook ouderavonden, lezingen, jaarfeesten en cursussen worden hierin aangekondigd. De redactie bestaat uit ouders en leerkrachten.
De Branding wordt op het Karel de Grote College digitaal aan de ouders aangeboden: per e-mail en op de website van de school. Ouders die graag een fysiek exemplaar willen ontvangen, kunnen deze op de receptie van de school (laten) ophalen. Op bijeenkomsten van de ouderkring kunnen deelnemende ouders ook steeds fysieke exemplaren verkrijgen.