X
GO
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname
Woensdag 27 november 2019 Open lessen voor leerlingen vanuit vrijescholen in de regio. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Woensdag 27 november 2019 Informatieavond over voortgezet vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College voor ouders van leerlingen op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Woensdag 12 februari 2020 Start inschrijving Karel de Grote College.
Zaterdag 15 februari 2020 Open dag (10.00 - 15.00 uur).
Woensdag 19 februari 2020 Informatieavond over de brugklas voor ouders. Voorlichting over de reguliere brugklassen (mavo/havo/vwo) en parallel voorlichting over het traject mavo Kunst & Ambacht. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Woensdag 19 februari 2020 Open lessen voor leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Vrijdag 28 februari 2020 Sluiting inschrijving.
Woensdag 4 maart 2020 Eventuele loting.
Vrijdag 6 maart 2020 Bericht aan ouders / verzorgers over de loting.
Vrijdag 27 maart 2020 Uiterste inleverdatum onderwijskundige rapporten, (Cito) Leerlingvolgsysteem, kopieën van andere tests van leerlingen indien van toepassing.
Woensdag 3 juni 2020 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.

Informatiemarkten voortgezet onderwijs

In januari 2020 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden. Wij nodigen de leerlingen en ouders van groep 8 van harte uit om de informatiemarkten op de VO-scholen in Nijmegen te bezoeken.

Voor de informatiemarkten in januari 2020 is besloten niet langer vast te houden aan de koppeling van basisscholen aan een bepaalde voortgezet onderwijsschool voor de informatiemarkt. Ouders zijn vrij de informatiemarkt van hun keuze te bezoeken.

Deze informatiemarkten zullen gehouden worden:

Maandag 13 januari 2020 Kandinsky College
Dinsdag 14 januari 2020 Karel de Grote College (start 18:30 uur)
Woensdag 15 januari 2020 SSgN
Maandag 20 januari 2020 Mondial College
Dinsdag 21 januari 2020 Maaswaal College, Wijchen
Woensdag 22 januari 2020 Notre Dame
Maandag 27 januari 2020 Stedelijk Gymnasium
Dinsdag 28 januari 2020 Citadel College
Woensdag 29 januari 2020 Montessori College, Kwakkenberg

Op deze markten zullen vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich presenteren. Er is eerst een marktgedeelte (vanaf 18.30 uur) en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen.

De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur

De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur

Aansluitend kunnen de ouders en groep 8 leerlingen nog de informatiestands bezoeken. In de aula van de school zal koffie, thee en fris te verkrijgen zijn.

Procedure aanmelding brugklas schooljaar 2020 / 2021

Inleiding

Leest u alstublieft deze toelichting eerst helemaal door. De scholen in Nijmegen houden zich aan een aantal gezamenlijk vastgestelde regels en afspraken over de werving en de aanname van nieuwe leerlingen.
Deze procedure is daarvan grotendeels het resultaat. Wij mogen en willen van deze procedure niet afwijken. Het is daarom belangrijk om bij de aanmelding rekening te houden met onderstaande gang van zaken en deadlines.
Er is een klein – maar niet onbelangrijk – verschil tussen de aanmelding van een leerlingen afkomstig van basisscholen in de Gemeente Nijmegen en leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de Gemeente Nijmegen.
Omdat het Karel de Grote College ook leerlingen opvangt van buiten de Gemeente Nijmegen zijn er dus twee (grotendeels gelijke) procedures. U valt binnen de regio Nijmegen wanneer uw kind van de basisschoolleerkracht het Aanmeldingsformulier Brugklas 2020-2021 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. heeft ontvangen.

 

Leerlingen binnen de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Dit is mogelijk vanaf woensdag 12 februari 2020. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier vervolgens uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Vul het Aanmeldingsformulier Brugklas 2020-2021 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in dat op de basisschool aan u / uw kind is verstrekt.
Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College samen met het aanmeldingsformulier Brugklas 2020-2021 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen.
De aanmelding is pas geldig wanneer beide fysieke aanmeldformulieren op de administratie van de school zijn ontvangen op uiterlijk vrijdag 28 februari 2020.
Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

 

Leerlingen buiten de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Dit is mogelijk vanaf woensdag 12 februari 2020. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats.
Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen.
De aanmelding is pas geldig wanneer het fysieke aanmeldformulier op de administratie van de school is ontvangen op uiterlijk vrijdag 28 februari 2020.
Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij:

Floor Schouten, instroomcoördinator
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Aannamebrochure
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

De planning van voorlichting, aanmelding en aanname wordt in het najaar gepubliceerd. Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.

 
Zeven oud-leerlingen over de Vrije School