X
GO

Informatiemarkten voortgezet onderwijs

In januari 2019 zullen de informatiemarkten voortgezet onderwijs Nijmegen worden gehouden. Wij nodigen de leerlingen en ouders van groep 8 van harte uit om de informatiemarkten op de VO-scholen in Nijmegen te bezoeken.

Voor de informatiemarkten in januari 2019 is besloten niet langer vast te houden aan de koppeling van basisscholen aan een bepaalde voortgezet onderwijsschool voor de informatiemarkt. Ouders zijn vrij de informatiemarkt van hun keuze te bezoeken.

Het Karel de Grote College heeft dit jaar geen markt op de eigen school, maar zal wel op alle markten aanwezig zijn en een inhoudelijke presentatie verzorgen.

Deze informatiemarkten zullen gehouden worden:

Maandag 14 januari 2019 Kandinsky College
Dinsdag 15 januari 2019 Canisius College
Woensdag 16 januari 2019 SSgN
Maandag 21 januari 2019 Dominicus College
Dinsdag 22 januari 2019 Maaswaal College, Wijchen
Woensdag 23 januari 2019 Havo Notre Dame
Maandag 28 januari 2019 Mondial College
Dinsdag 29 januari 2019 Citadel College
Woensdag 30 januari 2019 NSG Groenewoud

Op deze markten zullen vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Nijmegen en omgeving zich presenteren. Er is eerst een marktgedeelte en daarna voorlichting van de verschillende scholen in lokalen.

De eerste voorlichtingsronde in lokalen is van 19.00 uur tot 19.45 uur

De tweede voorlichtingsronde in lokalen is van 20.00 uur tot 20.45 uur

Aansluitend kunnen de ouders en groep 8 leerlingen nog de informatiestands bezoeken. In de aula van de school zal koffie, thee en fris te verkrijgen zijn.

Procedure aanmelding brugklas schooljaar 2019 / 2020

Inleiding

Leest u alstublieft deze toelichting eerst helemaal door. De scholen in Nijmegen houden zich aan een aantal gezamenlijk vastgestelde regels en afspraken over de werving en de aanname van nieuwe leerlingen. Deze procedure is daarvan grotendeels het resultaat. Wij mogen en willen van deze procedure niet afwijken. Het is daarom belangrijk om bij de aanmelding rekening te houden met onderstaande gang van zaken en deadlines. Er is een klein – maar niet onbelangrijk – verschil tussen de aanmelding van een leerlingen afkomstig van basisscholen in de Gemeente Nijmegen en leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de Gemeente Nijmegen. Omdat het Karel de Grote College ook leerlingen opvangt van buiten de Gemeente Nijmegen zijn er dus twee (grotendeels gelijke) procedures. U valt binnen de regio Nijmegen wanneer uw kind van de basisschoolleerkracht het Aanmeldingsformulier Brugklas 2019-2020 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. heeft ontvangen.

Leerlingen binnen de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier vervolgens uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Vul het Aanmeldingsformulier Brugklas 2019-2020 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in dat op de basisschool aan u / uw kind is verstrekt. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College samen met het aanmeldingsformulier Brugklas 2019-2020 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer beide fysieke aanmeldformulieren op de administratie van de school zijn ontvangen op uiterlijk vrijdag 8 maart 2019. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Leerlingen buiten de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer het fysieke aanmeldformulier op de administratie van de school is ontvangen op uiterlijk vrijdag 8 maart 2019. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij:

Floor Schouten, instroomcoördinator
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Aannamegids
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

De planning van voorlichting, aanmelding en aanname wordt in het najaar gepubliceerd. Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.

 
Zeven oud-leerlingen over de Vrije School